10è aniversari CDIAP arenys de mar

10 ANYS DEL CDIAP DEL MARESME NORD

Ja fa deu anys des que el CDIAP del Maresme va fer real el desig i la necessitat d’acostar l’atenció dels serveis del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme (CDIAP) a les famílies del nord de la comarca. Ho va fer obrint un punt d’atenció a Arenys.

Aquest projecte va ser possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Arenys de Mar que, desinteressadament, va decidir apostar perquè l’antena nord del CDIAP del Maresme tingués la seu a la seva ciutat i va cedir una part del primer pis dels Mòduls de Can Nadal perquè es pogués ubicar aquest servei adreçat a la petita infància i a les seves famílies.

Els serveis del CDIAP del Maresme
Es tracta d’un servei adreçat a infants de 0 un 6 anys -i a les seves famílies-, que presentan algún tipo de trastorno, discapacidad, disfunción o desarmonía en su desarrollo, o que se encuentran en situación de riesgo de padecerla.

El nostre equip està format per professionals de diferents especialitats: Fisioterapeutes, Psicomotricistes, Logopedes, Psicòlegs, un Treballador Social i una Neuropediatra que treballen de forma interdisciplinària amb la finalitat d’oferir espais per a la prevenció, el diagnòstic i l’atenció terapèutica.

L’atenció al Maresme Nord
Durant aquests deu anys de trajectòria, l’equip ha crescut, s’ha consolidat i s’han establert alianzas i con·Colaboraciones amb altres equips d’atenció a la infància i a la família de la nostra zona. Amb aquest treball en xarxa, els diferents serveis del centre poden optimitzar i millorar la qualitat de l’atenció a oferir.

Disponer de este punto de atención en Arenys de Mar ha permitido acercar y facilitar la atención a las familias y,,ca,ha facilitado un,,ca,trabajo más conjunto,,ca,con el Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica,,ca,los equipos de Pediatría,,ca,CSMIJ,,hu,los Centros Residenciales de Acción Educativa,,ca,CRAES,,la,los equipos de atención a la infancia y la adolescencia,,ca,EAIA,,haw,Servicios Sociales del Alt Maresme,,ca,dar una,,ca,atención más integral,,ca,A lo largo de esta década,,ca,han pasado diferentes profesionales por el servicio,,ca, vez, ha facilitat un treball més conjunt amb l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP), els equips de Pediatria, el CSMIJ, les Guarderías, els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), els equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) i els Serveis Socials de l’Alt Maresme i, por tanto, donar una atenció més integral.

Al llarg d’aquesta dècada, han passat diferents professionals pel servei, a los que el CDIAP de Arenys de Mar quiere agradecer su labor y las aportaciones que han permitido hacer crecer y consolidar este servicio,,ca,También dar las gracias a todos los profesionales de los servicios con los que hacemos un trabajo compartido,,ca,un l,,en,Ayuntamiento de Arenys de Mar,,ca,que creyó en el proyecto y que nos ha ayudado con los años a hacerlo crecer y consolidarlo,,ca,Y como no,,ca,a todas las,,ca,que año tras han depositado su confianza en nuestro servicio,,ca,AÑOS DEL CDIAP DEL MARESME NORTE,,ca. També donar les gràcies a tots els professionals dels serveis amb qui fem un treball compartit, a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, que va creure en el projecte i que ens ha ajudat amb els anys a fer-lo créixer i consolidar-lo. I com no, a totes les famílies que any darrera han dipositat la seva confiança en el nostre servei.