SERVEI D’OCUPACIÓ I INCERCIÓ – SOI

El Servei Ocupacional d’Inserció és un dels centres ocupacionals de la Fundació El Maresme. Acull persones adultes, a partir dels 18 anys, amb un grau de discapacitat intel•lectual igual o superior al 33% i amb un nivell de quocient intel•lectual entre mig i lleuger.

Seguint les directrius que marca el decret que el regula, el SOI té programades una sèrie d’activitats per tal de portar a terme els diferents objectius que té establerts que són: la formació laboral i l’ajust personal i social.