Incorpora_Fundació el Maresme 2019

NUEVO CONVENIO CON EL PROGRAMA,,ca,DE LA OBRA SOCIAL LA CAIXA,,ca,NUEVO CONVENIO CON EL PROGRAMA,,ca,DE LA OBRA SOCIAL LA CAIXA,,ca,NUEVO CONVENIO CON EL PROGRAMA,,ca,DE LA OBRA SOCIAL LA CAIXA,,ca,NUEVO CONVENIO CON EL PROGRAMA,,ca,DE LA OBRA SOCIAL LA CAIXA,,ca “INCORPORA” DE L’OBRA SOCIAL LA CAIXA

Seguim compromesos amb la inclusió de les persones amb discapacitat intel·intelectual. Avui, 11 de gener, hem signat un nou conveni de col·laboració amb el programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” per a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social. Es tracta d’un programa de intermediación laboral,,ca,que combina las necesidades del tejido social y empresarial de una manera óptima para el éxito de la integración esté asegurado,,ca,Desde la Fundación el Maresme nos mostramos muy agradecidos por la oportunidad y la confianza continúa depositadas por la entidad financiera,,ca,NUEVO CONVENIO DE COL,,ca,LABORACIÓN CON,,ca que combina les necessitats del teixit social i empresarial d’una manera òptima perquè l’èxit de la integració estigui assegurat.

Des de la Fundació el Maresme ens mostrem molt agraïts per l’oportunitat i la confiança continua dipositades per l’entitat financera!