Roda Oficis

RODA D’OFICIS: UN NOU PROGRAMA

Aquest mes de febrer hem començat el Programa Roda d’Oficis com a formació professionalitzadora per les persones amb discapacitat intel·lectual del territori, fruit de la col·laboració entre el Servei de Formació i Inserció (SEFI), com a servei experimentat en formació, i el CEO del Maresme (Centre Especial de Treball), com a servei especialista en diferents àrees de treball.

Aquesta Roda d’Oficis s’ha iniciat amb la formació en l’àmbit de neteja i se seguirà al llarg de l’any en àmbits com: jardineria, reciclatge, oficina i manipulació. En el futur, la idea és poder-ho dur a terme en les àrees on es detecti necessitat de formació.

Aquest curs parteix de les necessitats de formació laboral dels nostres usuaris en procés de recerca de feina o de recol·locació, i per poder tenir una borsa de treball qualificada que ens permeti cobrir les ofertes de feina a l’empresa, ja sigui ordinària o protegida.

Així doncs, es planteja la formació en dues fases. Per un costat, la fase 1 anomenada “La Capacitació”, és una formació teòric-pràctica que s’imparteix en una aula de formació i espais habilitats per la pràctica simulada i, posteriorment, en el propi lloc de treball real. Per l’altre, la fase 2 és “L’habilitació”, és a dir, la validació d’aquesta capacitació, que és quan es considera que ja s’han adquirit les competències transversals i professionalitzadores.

Malgrat encara no es pot fer una valoració de tot el procés, de moment l’avaluació del primer mes en què ja s’ha realitzat la primera fase és molt positiva!