nou curs sefi

SUBVENCIÓ PER A LA INSERCIÓ

En el marc de la Convocatòria dels programes d’Inserció Sociolaboral 2015 de la Fundació Bancària “La Caixa”, el Centre Especial d’Ocupació del Maresme ha rebut un atorgament de 23.980€.

Aquesta subvenció ens permetrà promoure la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, tant de les desocupades com de les que treballen en el Centre Especial de Treball.

Així doncs, amb aquesta subvenció pretenem:

  • Identificar i potenciar les competències transversals de cada persona a través de les accions realitzades, obtenint un perfil professional que facilitarà la inserció i sobretot la consolidació d’un lloc de treball.
  • Augmentar i consolidar les habilitats socials i promoure l’alfabetització digital dels participants.
  • Aconseguir una major sensibilització en el territori respecte a les mesures de contractació de persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Contactar amb 50 noves empreses durant el desenvolupament del projecte.
  • Aconseguir que els participants del Club de feina mantinguin una actitud activa en els processos de selecció de personal.
  • Com a mínim que el 80% dels participants passi per un procés de selecció.
  • Aconseguir nous llocs de pràctiques pels nostres alumnes. Al menys que un 80% dels participants aconsegueixi realitzar un període de com a màxim 150 hores de pràctiques en una empresa.
  • Aconseguir noves contractacions a l’empresa ordinària.