CENTRE ESPECIAL DE TREBALL – CEO

La Fundació CEO del Maresme és el Centre Especial de Treball de la Fundació el Maresme i la seva finalitat és la creació i el manteniment de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual a tota la comarca del Maresme, amb l’objectiu de desenvolupar un treball productiu, participant regularment en les operacions de mercat i tenint com a finalitat la d’assegurar un treball remunerat i la prestació de serveis d’ajustament personal i social que requereixen els seus treballadors amb discapacitat intel·lectual per aconseguir una millora en la seva qualitat de vida.

El treball del CEO s’estructura al voltant de dos eixos: el productiu, amb les diferents àrees de treball i el d’atenció personal, amb l’equip de professionals de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP).

EIX D’ATENCIÓ PERSONAL

Equip USAP. Unitat de Suport a l’Activitat Professional

S’entén per Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) els equips multi professionals emmarcats dins dels serveis d’ajustament personal i social dels Centres Especials de Treball. Mitjançant el desenvolupament de les funcions i les comeses que tenen assignades, permeten ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que els treballadors/es amb discapacitat del Centre tenen en el procés d’incorporació a un lloc de treball, així com la permanència i progressió en el mateix.