La Fundació el Maresme, amb l’àrea del Centre Especial de Treball (CEO del Maresme), ofereix Serveis a empreses en els àmbits de manipulats, reciclatge, neteja i jardineria i, alhora, té una plantilla d’usuaris que preparen productes propis per vendre, en els sectors de l’artesania i l’horta ecològica.

CONTRACTA UN SERVEI

COMPRA PRODUCTES PROPIS

CONTRACTA UNA PERSONA AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Segons la Llei 13/1982 de integració social dels minusvàlids, altrament coneguda com a LISMI, en l’article 38 fa esment que les empeses amb més de 50 treballadors fixes tenen l’obligació de contractar un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2% de l plantilla.

La dificultat d’algunes empreses per complir amb aquesta obligació va tenir com a conseqüència l’establiment de forma excepcional de diverses mesures alternatives a la contractació laboral recollides en el Reial Decret 27/2000.

Si la vostra empresa està interessada en contractar una persona amb discapacitat intel·lectual, envieu-nos un correu electrònic a sefi@fundaciomaresme.cat i en breu ens posarem en contacte amb vosaltres.