Què és el CDIAP?

El CDIAP del Maresme és un servei adreçat a les famílies preocupades per qualsevol aspecte del desenvolupament del seu fill/filla durant la primera infància. Atenem els infants fins als 5 anys, prioritzant els nadons i menors de 3 anys. L’objectiu és la prevenció, la detecció primerenca, el diagnòstic i el tractament.

El CDIAP del Maresme és un servei concertat amb la Generalitat de Catalunya que ofereix l’atenció terapèutica gratuïta a totes les famílies.

En què t’ajudem?

Atenem les dificultats, alteracions, trastorns en el desenvolupament (en l’àrea de la
motricitat, del llenguatge, sensorial, emocional, de criança, multifactorial…) o situacions
de risc social, que poden interferir en el bon desenvolupament de l’infant en els primers
anys de vida. Aquestes dificultats poden ser de caràcter transitori o permanent.