SERVEIS DE TERÀPIA OCUPACIONAL

Els Centres Ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual són l’alternativa, des de l’àmbit de serveis socials, a la integració d’aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema de treball i de mercat ordinari, ni a un Centre Especial de Treball, per no arribar a un determinat nivell de capacitat productiva i que conseqüentment no poden cenyir-se a una relació laboral.

El Centre Ocupacional és un servei i establiment de serveis socials, que té per objecte facilitar als seus usuaris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional. Atén a persones adultes, a partir dels 18 anys, que pateixen una discapacitat intel·lectual amb un grau de disminució igual o superior al 65%. Aquestes tenen un nivell de retard mental entre moderat i sever i una necessitat de suport en pràcticament totes les AVD (Suport Extens i Generalitzat).