CENTRES OCUPACIONALS

Els Centres Ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual són l’alternativa, des de l’àmbit de serveis socials, a la inclusió d’aquelles persones que han finalitzat l’etapa escolar i no poden incorporar-se al sistema de treball, ni ordinari ni protegit, en no arribar a un determinat nivell de capacitat productiva.

En funció de la necessitat de suport de la persona, proporcionen serveis d’inclusió a l’activitat comunitària o bé d’ocupació terapèutica.

Atenen a persones adultes, a partir dels 18 anys, que pateixen una discapacitat intel·lectual amb un grau de disminució igual o superior al 65%. Aquestes tenen un nivell de retard mental entre moderat i sever i una necessitat de suport en pràcticament totes les AVD (Suport Extens i Generalitzat).

CENTRES OCUPACIONALS

SERVEI D‘ACOMPANYAMENT A L’ENVELLIMENT ACTIU COMUNITARI

Nou servei d’atenció diürna de la Fundació el Maresme, que es crea com a projecte pilot per tal de donar resposta a una necessitat no coberta d’acompanyament a la persona amb discapacitat intel·lectual quan finalitza l’etapa laboral.