La Fundació el Maresme és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, amb naturalesa de fundació privada, que promou i impulsa la integració social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb especials dificultats i necessitats complexes -principalment amb discapacitat intel·lectual-, de la comarca del Maresme i de les seves famílies.

La Fundació procura donar resposta a les necessitats i demandes d’aquest col·lectiu organitzant una àmplia xarxa de serveis i centres que ofereixen una atenció amb continuïtat.

La Fundació el Maresme té els seus inicis l’any 1966, sota el nom d’Associació Patronat pro persones amb disminució psíquica del Maresme.

Està inscrita amb el núm. 875 al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i qualificada de tipus assistencial.