POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’exploració del web de la Fundació el Maresme i de qualsevol de les pàgines a les quals a través del mateix es pugui accedir, implica que l’usuari necessàriament ha llegit, entén i accepta la política de privacitat d’aquest lloc web. En cas que no estigui d’acord amb les condicions descrites en aquests textos legals, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest lloc web.

Tractament de dades de l’usuari:

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els correus electrònics disponibles a la nostra web està autoritzant expressament a la Fundació el Maresme al tractament de les seves dades personals per a les següents finalitats:

– Millorar i personalitzar l’experiència de l’usuari del lloc web.
– Atendre les peticions o consultes que ens enviï.
– Facilitar el contacte amb els diversos centres de la Fundació el Maresme per gestionar la seva aportació i/o col·laboració amb aquests centres.
– Enviament d’informació sobre els serveis de la Fundació el Maresme que hagi sol·licitat mitjançant els formularis de la web, per e-mail o per qualsevol un altre mitjà.

Aquestes dades s’inclouran en un fitxer titularitat de la Fundació el Maresme que comptarà amb totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades d’acord amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’Abril, i altra legislació complementària.

La Fundació el Maresme no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en els casos en què la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinència, reservant-se la Fundació el Maresme el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequades, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Tractament de les dades al CDIAP
La Fundació el Maresme posa a disposició de les seves persones ateses d’un formulari de recollida de dades per a la gestió de les sol·licituds de visita davant en Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP). Aquesta informació serà comunicada a la Generalitat, que és l’òrgan competent, perquè pugui assignar la visita a la persona sol·licitant. La Fundació el Maresme conservarà les dades únicament durant el temps indispensable per poder gestionar la seva sol·licitud

Drets ARC
El titular de les dades pot exercir els seus drets davant la Fundació el Maresme en qualsevol moment de conformitat amb el RGPD (UE) 679/2016 del 27 d’Abril. Per tant, el titular de les dades té dret a obtenir la confirmació de l’existència o no de dades personals que li concerneixen i la seva comunicació de forma intel·ligible; a obtenir indicacions sobre l’origen de les dades, les finalitats del processament, els mètodes de processament, el Responsable del Fitxer i les parts a les quals es poden comunicar les dades; el fet que les dades siguin corregides, complementades i actualitzades, així com eliminades o transformades de forma anònima. Per a tot això, pot enviar un e-mail a fundaciomaresme@fundaciomaresme.cat especificant quin és el dret que desitja exercir.