AMB LA COL·LABORACIÓ I EL SUPORT DE

La Fundació El Maresme per al desenvolupament de les seves activitats compta amb el suport i recolzament de diverses empreses, entitats i institucions.

FINANÇADORS I COL·LABORADORS INSTITUCIONALS

FINANÇADORS I COL·LABORADORS INSTITUCIONALS

EMPRESES CONTRACTANTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 2020-2021

ALTRES COL.LABORADORS 2020-2021

FEM XARXA I ENTITATS QUE EN FORMEM PART