AMB LA COL·LABORACIÓ I EL SUPORT DE

La Fundació El Maresme per al desenvolupament de les seves activitats compta amb el suport i recolzament de diverses empreses, entitats i institucions.