EL TREBALL EN XARXA DEL CDIAP

Periòdicament, des del CDIAP del Maresme realitzem coordinacions amb diferents serveis per compartir impressions i treballar conjuntament en benefici dels i de les menors ateses al centre.

En funció de les necessitats de cada cas, es poden realitzar coordinacions amb:

Hospitals de referència: coordinant-nos amb els diferents professionals especialistes que atenen l’infant: neuropediatria, neonatologia, otorrinolaringologia, traumatologia, etc.)

Pediatria de sanitat pública o privada.

EAP i escoles. De tots els infants atesos, amb el previ consentiment familiar, es duen a terme al menys dues trobades per curs escolar amb els diferents professionals que intervenen en l’aprenentatge del/la nen/a.

CREDA. Per donar assessorament als professionals del CDIAP i als pares en els infants que tenen pèrdua auditiva, així com per fer seguiment dels casos i posteriorment una derivació quan s’acaba l’atenció al CDIAP.

ONCE. En casos d’infants amb dany cerebral que veuen compromeses algunes de les funcions visuals (alerta, fixació, atenció i seguiment) i /o el processament visual, per tal de valorar el cas i assessorar els i les professionals i a les famílies per optimitzar els recursos visuals del nen/nena i millorar les funcions i processament visual.

Serveis Socials. Es realitzen coordinacions amb els i les treballadores socials i educadores socials de les àrees bàsiques de salut i dels ajuntaments de les poblacions que atenem.

CSMIJ (centre de salut mental infantojuvenil). En finalitzar l’atenció al CDIAP, ens coordinem amb els professionals que continuaran atenent als nostres infants.