FUNDACIÓ TUTELAR DEL MARESME

Pretutela
És la relació que s’estableix entre la família i l’entitat tutelar, un cop els pares han decidit que en un futur l’entitat sigui el tutor del seu fill o filla designat per testament. Aquest vincle promou el coneixement mutu de manera que, arribat el moment d’assumir la tutela per l’entitat, ja hi ha un coneixement previ entre l’entitat i la persona a tutelar.

Tutela
Té com a finalitat la protecció, la cura i la defensa de les persones legalment incapacitades, per assegurar-les-hi una bona qualitat de vida i eliminar així l’angoixa dels pares sobre el futur dels seus fills i filles.