FUNDACIÓ TUTELAR DEL MARESME

Pretutela
És la relació que s’estableix entre la família i l’entitat tutelar, un cop els pares han decidit que en un futur l’entitat sigui el tutor del seu fill designat per testament. Aquest vincle promou el coneixement mutu de manera que, arribat el moment d’assumir la tutela per l’entitat, ja hi ha un coneixement previ entre l’entitat i la persona a tutelar.

Tutela
Té com a finalitat la protecció, la cura i la defensa de les persones legalment incapacitades, per assegurar-les-hi una bona qualitat de vida i eliminar així l’angoixa dels pares sobre el futur dels seus fills.