ÀREA DE PAGAMENT

Introduir la quantitat acordada en € (no afegir el símbol €, només números),
i introduir el concepte a Notes de la comanda a la pàgina dels detalls de facturació.