JARDINERIA – Carta de serveis

L’Àrea de Jardineria de la Fundació CEO del Maresme disposa d’un sistema de gestió de qualitat certificat, i d’acord amb la norma ISO 9001:2015 per Applus+, per a les activitats de treballs integrals i desenvolupament d’activitats de jardineria per a particulars, comunitats i ajuntaments. Això engloba:

Logotip ISO_àrea jardineria CEO– Neteja de zones dures o de sauló, d’ús públic o privat.
– Manteniments de jardineria.
– Manteniment i neteja de zones forestals: boscos i camins rurals
– Manteniments de regs: control, programació i desinfecció.
– Tractaments fitosanitaris: tractament de plagues, control químic, i biològic.
– Adobats.

Serveis de jardineria:

  • Neteja de zones dures o de sauló d’ús públic o privat: escombrat, rasclats, escardes, aportació de sauló…
  • Manteniment i neteja de zones rurals.
  • Manteniment de jardineria: podes, retall, segues, desbrossades, airejat, enceball, reposició i plantació en general, eliminació de males herbes…
  • Manteniment de rec; implantació, control, programació, modificació, millores del sistema, regs manuals…
  • Tractaments fitosanitaris: tractaments contra plagues i laures.
   Adobats: adobs minerals i orgànics.

Serveis d’apicultura:

  • Recollida d’eixams i retirada de ruscs d’abelles instal·lats en llocs de difícil accés.
  • Pol·linització de boscos i cultius ecològics.

logo jardineria ballesta ceo del maresmelogo del bar del cafè nou_ceo del maresme