Servei Ocupacional d’Inserció – SOI

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) té com a objectiu principal promoure la inserció laboral al CEO del Maresme o bé la derivació cap al Centre Ocupacional Jaume Isern.

Acull persones adultes, a partir dels 18 anys, amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% i amb un nivell de quocient intel·lectual entre mig i lleuger.
Seguint les directrius que marca el decret que el regula, el SOI té programades una sèrie d’activitats per tal de portar a terme els diferents objectius que té establerts que són:

  • la formació laboral
  • l’ajust personal i social