10 ANYS DEL CDIAP DEL MARESME NORD

Ja fa deu anys des que el CDIAP del Maresme va fer real el desig i la necessitat d’acostar l’atenció dels serveis del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme (CDIAP) a les famílies del nord de la comarca. Ho va fer obrint un punt d’atenció a Arenys.

Aquest projecte va ser possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Arenys de Mar que, desinteressadament, va decidir apostar perquè l’antena nord del CDIAP del Maresme tingués la seu a la seva ciutat i va cedir una part del primer pis dels Mòduls de Can Nadal perquè es pogués ubicar aquest servei adreçat a la petita infància i a les seves famílies.

Els serveis del CDIAP del Maresme
Es tracta d’un servei adreçat a infants de 0 a 6 anys -i a les seves famílies-, que presenten algun tipus de trastorn, discapacitat, disfunció o disharmonia en el seu desenvolupament, o que es troben en situació de risc de patir-la.

El nostre equip està format per professionals de diferents  especialitats: Fisioterapeutes, Psicomotricistes, Logopedes, Psicòlegs, un Treballador Social   i una Neuropediatra que treballen  de forma interdisciplinària amb la finalitat d’oferir espais per a la prevenció, el diagnòstic i l’atenció terapèutica.

L’atenció al Maresme Nord
Durant aquests deu anys de trajectòria, l’equip ha crescut, s’ha consolidat i s’han establert aliances i col·laboracions amb altres equips d’atenció a la infància i a la família de la nostra zona. Amb aquest treball en xarxa, els diferents serveis del centre poden optimitzar i millorar la qualitat de l’atenció a oferir.

Disposar d’aquest punt d’atenció a Arenys de Mar ha permès acostar i facilitar l’atenció a les famílies i, alhora, ha facilitat un treball més conjunt amb l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP), els equips de Pediatria, el CSMIJ, les Escoles Bressol, els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), els equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) i els Serveis Socials de l’Alt Maresme i, per tant, donar una atenció més integral.

Al llarg d’aquesta dècada, han passat diferents professionals pel servei, als quals el CDIAP d’Arenys de Mar vol agrair la seva tasca i les aportacions que han permès fer créixer i consolidar aquest servei. També donar les gràcies a tots els professionals dels serveis amb qui fem un treball compartit,  a  l’Ajuntament d’Arenys de Mar, que va creure en el projecte i que ens ha ajudat amb els anys a fer-lo créixer i consolidar-lo. I  com  no, a totes les famílies que any darrera han dipositat la seva confiança en el nostre servei.