41 TONES D’AGRAÏMENT

Des de l’àrea de Recollida Selectiva de Residus de la Fundació CEO del Maresme volem donar les gràcies a tots els que feu possible la INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL: particulars, famílies, usuaris, treballadors, consistoris, empreses i entitats que participeu en la recollida selectiva d’oli i de taps de plàstic.

L’any 2017, vam recollir 16 tones d’oli i 25 tones de taps de plàstic, un balanç molt positiu!

El Servei de Recollida Selectiva de Residus de la Fundació CEO del Maresme, amb un total de 19 treballadors/res, està destinat principalment a aquelles empreses que generen poca quantitat de residus no perillosos i assimilables al municipi, com ara rebuig, paper/cartró, envasos i orgànica vegetal.

Part del servei també es dedica a la recollida d’oli cuinat, on 11 municipis del Maresme ja han instal·lat contenidors en llocs estratègics i públics perquè la ciutadania pugui portar el seu oli cuinat per ser reciclat i convertit en biodièsel. Així mateix, el servei realitza altres recollides com la d’aparells elèctrics i electrònics, destrucció de documentació confidencial, recollida de tòners, recollida de taps i d’ampolles de plàstic, etc.