ESCOLA D‘EDUCACIÓ ESPECIAL L’ARBOÇ

L’Escola d’Educació Especial l’Arboç és un servei educatiu creat l’any 1978 concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Amb una capacitat de 50 alumnes, atén a nens i nenes en edat escolar amb diagnòstics varis que els comporten afectacions neurològiques importants les quals interfereixen greument el seu procés de desenvolupament i aprenentatge. Tots ells presenten discapacitat motriu de diferent tipus i magnitud, afectant seriosament la funció comunicativa i d’interacció amb l’entorn, com també l’autonomia personal a diferents nivells (desplaçament, control cefàlic, deglució, manipulació…). En molts casos, apareixen associats trastorns sensorials (visuals i auditius), trastorns de l’estructura de personalitat i gairebé sempre dèficit cognitiu. Estem parlant doncs de pluridiscapacitat.

logo del bar del cafè nou_ceo del maresmeCDIAP_40 ANYS_vA