Placa solar

AUTOSOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

Des de la Fundació el Maresme fomentem l’autosostenibilitat energètica. Vet aquí un bon exemple per avui, Dia Internacional de l’Estalvi Energètic: la instal.lació d’un sistema d’autoconsum solar en un dels edificis del Carrer Galícia de Mataró.  La instal·lació evitarà l’emissió anual de 31 tones de CO₂ i incrementarà l’energia verda del mercat, en vendre a la xarxa l’energia sobrant. Aquesta aposta, vinculada a l’economia social, s’emmarca dins els objectius sostenibles definits en el Marc Estratègic 2022 de l’Entitat.

La instal·lació solar, de 70,72 kWp, s’ha realitzat a la coberta d’una de les naus del centre ocupacional Jaume Isern de l’Entitat i ha suposat una inversió de 55.790 €, recuperables en els pròxims 6 anys. A partir d’aleshores, aquest sistema d’autoconsum solar cobrirà un 39,3% de les necessitats energètiques dels centres ubicats al carrer Galícia (el Centre Ocupacional Jaume Isern i el centre especial de treball CEO del Maresme), amb un rati d’autoconsum del 81,3%. Així mateix, permetrà reduir la despesa energètica amb uns estalvis anuals del 25% del cost de la factura elèctrica, sent la vida útil del projecte superior a 30 anys. Actualment, aquests centres tenen un consum anual de 237.459 kWh.

Una inversió vinculada al Marc Estratègic 2018-2022. Aquesta aposta s’emmarca dins els objectius sostenibles definits en el Marc Estratègic 2022 de l’Entitat, concretament en l’eix Ètica, Economia Social i Solidària. Aquest eix persegueix, entre d’altres coses, la contribució de l’Entitat en la cura i millora de l’entorn.

La Fundació el Maresme, tot i ser una Entitat del tercer sector social que requereix del suport dels diferents agents de la societat, busca RETORNAR i APORTAR VALOR en diferents àmbits, en aquest cas, fomentant millores sostenibles per al medi ambient.