RESIDÈNCIA I CENTRE D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA – LLAR SANTA MARIA

La residència Llar Santa Maria és un centre assistencial que atén a persones en edat adulta amb discapacitat intel•lectual profunda, amb greus disfuncions i amb una necessitat de suport extens i generalitzat. Discapacitat sovint acompanyada de dèficits motrius i sensorials, així com també d’importants problemes de salut.
El centre contempla una atenció interdisciplinària per cobrir de manera integral les necessitats individuals d’assistència, educatives i emocionals. A la vegada que proporciona un seguiment molt acurat a nivell mèdic i rehabilitador.

MODALITATS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

  • Servei de Residència Assistida
  • Servei de Centre diürn d’Atenció Especialitzada CAE

RESIDÈNCIA ASSISTIDA

CENTRE DIÜRN D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA – CAE

logo del bar del cafè nou_ceo del maresmeCDIAP_40 ANYS_vA