CENTRES OCUPACIONALS

Segons estipula el decret de la Generalitat de Catalunya, els Centres Ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual són l’alternativa, des de l’àmbit de serveis socials, a la inclusió d’aquelles persones que han finalitzat l’etapa escolar i no poden incorporar-se al sistema de treball, ni ordinari ni protegit, en no arribar a un determinat nivell de capacitat productiva. Atenen a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, a partir de 18 anys, i amb grau igual o superior al 33% (Servei Ocupacional d’Inserció) i igual o superior al 65% (Servei de Teràpia Ocupacional).

Des d’una vessant d’Atenció Centrada en la Persona, els Centres Ocupacionals de la Fundació el Maresme proporcionem itineraris personalitzats en funció dels interessos i motivacions de les persones ateses així com de les seves necessitats de suport i seguint el model de les 8 dimensions de qualitat de vida.

Combinem l’ajustament personal i social i l’ocupació terapèutica realitzant activitats tant als propis centres com a la comunitat.

CENTRES OCUPACIONALS

SERVEI D‘ACOMPANYAMENT A L’ENVELLIMENT ACTIU COMUNITARI

Nou servei d’atenció diürna de la Fundació el Maresme, que es crea com a projecte pilot per tal de donar resposta a una necessitat no coberta d’acompanyament a la persona amb discapacitat intel·lectual quan finalitza l’etapa laboral.