SERVEI DE FORMACIÓ I INSERCIÓ – SEFI

El Servei està adreçat a:

 • PERSONES que vulguin orientació, formació i acompanyament a la inserció socio-laboral, que disposin del reconeixement de discapacitat igual o superior al 33% (CAD), principalment amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament.
 • EMPRESES  que vulguin incorporar una persona amb discapacitat intel·lectual a la seva empresa ja sigui pel compliment de la Llei General de la Discapacitat (antiga LISMI) o per mesures de responsabilitat social amb el territori.

El SEFI compta amb la col·laboració de:

applus iso 9001El Servei de Formació i Inserció de la Fundació el Maresme compta amb Política de Qualitat ISO 9001, reconeguda per Applus.

Què oferim a les empreses?

 • Anàlisi del lloc de treball i valoració de les habilitats, hàbits i actituds que es requereixen per a desenvolupar la tasca amb qualitat.
 • Borsa de treball a disposició de les empreses, amb persones candidates de perfils professionals molt diversos.
 • Acompanyament durant tot el procés de selecció. Assessorament en la contractació laboral
 • Seguiment de la persona contractada i suport al seu referent a l’empresa.
 • Acompanyament a la consolidació del lloc de treball.

Què oferim a les persones?


 • Anàlisi del lloc de treball i valoració de les habilitats, hàbits i actituds que es requereixen per a desenvolupar la tasca amb qualitat.
 • Borsa de treball a disposició de les empreses, amb persones candidates de perfils professionals molt diversos.
 • Acompanyament durant tot el procés de selecció. Assessorament en la contractació laboral
 • Seguiment de la persona contractada i suport al seu referent a l’empresa.
 • Acompanyament a la consolidació del lloc de treball.

PROCÉS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL – PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

orientació_sefi
Serveis sefi_formacions
pràctiques_sefi
club de feina_sefi
inserció empresa ordinària_sefi

1. ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL

Des de l’inici del contacte amb el servei, assessorem i orientem en la construcció del seu itinerari sociolaboral a partir d’una anàlisi de la seva situació de partida biopsicosocial i cultural, així com dels seus interessos. Tot amb la finalitat de millorar les seves competències (bàsiques, transversals i especialitzades)

2. FORMACIONS TRANSVERSALS I PROFESSIONALITZADORES

Des del Servei de Formació i d’Inserció Laboral (SEFI) de la Fundació el Maresme oferim

FORMACIONS EN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Entenem la formació com un element clau per a la inclusió i adaptació social de les persones amb discapacitat intel·lectual. El servei ofereix una formació constant al llarg de tot el procés cap a la inserció laboral. Aquesta formació es basa en dos eixos principals:
1. Formació transversal en competències Laborals bàsiques.
2. Formació professionalitzadora amb la finalitat de preparar candidats en diferents perfils laborals.

La formació en competències laborals bàsiques en qualsevol ocupació es basa en tres eixos principals:

 • Desenvolupament personal: Autonomia personal, Habilitats socials i tutories.
 • Desenvolupament professional: Orientació laboral, Formació laboral bàsica, Prevenció de riscos laborals i Taller laboral.
 • Aprenentatges instrumentals bàsics: Tècniques comunicatives bàsiques
 • Tecnologies de la Informació i Comunicació
 • Aplicacions matemàtiques al món laboral.

FORMACIONS EN COMPETÈNCIES PROFESSIONALITZADORES

Des del Servei de Formació i d’Inserció (SEFI) també oferim formació professionalitzadora, és a dir, aquella que té com a finalitat preparar candidats en diferents perfils laborals i millorar les competències tècniques en l’ocupació. Ho fem en els següents àmbits laborals:

  • Curs d’auxiliar de recepció / oficina
  • Curs d’auxiliar de jardineria i centres de jardineria
  • Curs d’auxiliar de perruqueria
  • Curs d’auxiliar de cuina
  • Curs d’auxiliar d’oficina especialista en digitalització
  • Curs auxiliar de neteja en centres residencials
  • Curs auxiliar en neteja industrial
  • Curs de neteja d’immobles
  • Curs d’auxiliar de magatzem
  • Curs d’iniciació al treball sector serveis
  • Formació transversal en competències laborals bàsiques: noves tecnologies, tècniques de recerca de feina (prepararació dels candidats en diferents perfils laborals), i pràctiques a empreses ordinàries.

3. PRÀCTIQUES EN EMPRESES

 • Des del SEFI promovem la realització de pràctiques no laborals en empreses, mitjançant la signatura de convenis de col·laboració, per tal de consolidar els aprenentatges adquirits. Es realitza seguiment per part del tècnic d’inserció en el propi lloc de pràctiques.
 • Empreses on s’han realitzat pràctiques:  ACCORINVEST SPAIN S.A  / AJUNTAMENT MATARÓ /  AJUNTAMENT DEL MASNOU / ALCAMPO S.A / AROMA DE MICACO’S SL /  CALETA NADAL SL /  CEPILLERIA CATALANA SL / COL·LEGI DE LA SAGRADA FAMÍLIA D’URGELL / CONSORCI SANITARI DEL MARESME / COMERCIAL BONANOVA SL / CLUB NÀUTIC EL BALÍS / CULTIVOS LLOVERAS SL / ESCOLA PIA CALELLA / ESCOLA LA SALLE PREMIÀ / FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA. R.A. I CENTRE DE DIA /  FUNDACIÓ CHAMPAGNAT FUNDACIÓ PRIVADA /  GESTHOTEL LAIETANA S.L / KING PACK SL / LLOPOMA SL / MARTHE BUSINESS SLU /  PLANTELES LLOVERAS SL  / PIHINCHAO S.C.P / RAMON AYTER SACRISTAN / VIMA RESIDENCIAL SLU /  VIMA RESIDENCIAL SLU / VORA BALIS SL / YOVISA SL /

4. CLUB DE FEINA

 • BUSQUES FEINA?
  Acompanyem a les persones amb discapacitat intel·lectual en la recerca d’ocupació mitjançant programes a mida. A través d’aquest servei, t’oferim suport, acompanyament i assessorament laboral.

  El Club de la Feina és un espai físic dins del Servei de Formació i d’Inserció que compta amb els recursos materials i humans necessaris per afavorir la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual que estan a l’atur, o de les que estan treballant però de manera temporal i volen millorar el seu lloc de feina.

  El Club de feina té com a objectius generals:
   Facilitar l’accés al món laboral de persones amb discapacitat intel·lectual a l’empresa ordinària.
   Facilitar un espai de trobada i intercanvi entre les persones que volen trobar feina o millorar-la.
  – Elevar el nivell de motivació, seguretat i autoconfiança en la recerca de feina.

5. INSERCIÓ SOCIOLABORAL A L’EMPRESA ORDINÀRIA

TREBALL AMB SUPORT:
inserció empresa ordinària - SEFI - Fundació el MaresmeEl nostre model d’integració laboral consisteix en un conjunt de serveis i accions centrats en la persona, fonamentalment individualitzats, per a que una persona amb discapacitat i amb especials dificultats pugui accedir, mantenir-se i promocionar-se en una empresa ordinària en el mercat de treball obert, amb el suport de professionals i d’altres tipus de suports ajustats a les necessitats dels treballadors.

Fases :

  • Difusió del programa en un sentit ampli (Xarxa Pública d’Orientació, població general, entitats educatives, empreses, serveis socials, agents socials, etc.).
  • Prospecció de llocs de feina.
  • Atenció individualitzada durant tot el procés, partint d’un pla personal centrat en la persona.
  • Orientació i assessorament laboral i/o personal a la persona amb discapacitat i a la seva família.
  • Assessoria tècnica i legal als diferents agents de les empreses col·laboradores.
  • Acompanyament i entrenament en el mateix lloc de treball.
  • Seguiment del procés per assegurar l’èxit laboral i el manteniment del lloc de feina a llarg termini.
  • Autonomia de la persona inserida laboralment: el procés del Treball amb Suport  finalitza quan s’assoleix l’autonomia laboral de la persona amb discapacitat

PROSPECCIÓ, SENSIBILITZACIÓ I INTERMEDIACIÓ AMB L’EMPRESA

Altres accions que impulsem des del Servei de Formació i Inserció de la Fundació el Maresme:

 • 1. Oferim els serveis del centre especial de treball a les diferents empreses i serveis del territori.
 • 2. Cerquem empreses i institucions per a la realització de pràctiques formatives.
 • 3. Promovem la responsabilitat social corporativa dins el món empresarial.
 • 4. Assessorem al teixit empresarial sobre contractació i selecció de personal.

PROGRAMES I SUBVENCIONS

A la convocatòria 2021 dels programes de formació professional per a l’ocupació per requalificar persones treballadores ocupades, i finançats amb els fons REACT EU que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CONFORCAT), el Servei de Formació i Inserció de la Fundació el Maresme ha obtingut 2 atorgaments per realitzar les formacions “Habilitats personals i socials per a l’ocupació” (240h) i “Habilitats personals i socials per a l’autonomia” (240h).

Ambdues formacions van dirigides a persones amb discapacitat intel·lectual en actiu i permetrà formar a 20 persones més per millorar seves competències transversals i bàsiques al seu lloc de Treball.

consorci per a la formació contínua de catalunya_conforcat
Logotip Unio Europea Logo NextGenerationCatalunya

En el marc del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020, des de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), ens ha estat concedida una subvenció que ens permetrà acompanyar a 16 participants en la recerca activa de feina en entorns d’empresa ordinària. Acompanyarem a 8 persones del Centre Especial de Treball i a 8 persones del Servei de Formació i Inserció a millorar la seva ocupabilitat .

Un impuls per poder accedir al treball!

ES_invertimos en economia social_logotip  unió europea_logotip_cepes

EMPRESES QUE HAN CONTRACTAT PERSONES AMB DISCAPACITAT

Entitats i empreses contractants 2022

CONTACTA AMB NOSALTRES!

CONTACTA AMB NOSALTRES:

Servei de Formació i Inserció (SEFI)

93 790 47 48 / 628 47 62 95

E-mail: sefi@fundaciomaresme.cat

HORARI D’ATENCIÓ

L’equip de professionals del Servei de Formació i Inserció de la Fundació el Maresme està disponible de dilluns a dijous de 8 a 18h i els divendres 8 a 15h.

logo del bar del cafè nou_ceo del maresmeCDIAP_40 ANYS_vA