FES-TE AMIC DE LA FUNDACIÓ EL MARESME

Els Amics de la Fundació són persones físiques o jurídiques que col•laboren de forma desinteressada amb l’entitat per tal que pugui desenvolupar els seus projectes i activitats.
Pots ser Amic de la Fundació contribuint amb l’import que vulguis d’una manera periòdica (mensualment, trimestralment, anualment) o bé fent un donatiu puntual.

Número de compte on fer donatius a la Fundació el Maresme:

  • ENTITAT: La Caixa
  • IBAN: ES27 2100 0287 30 0200492486
  • BIC: CAIXESBBXXX

La Fundació del Maresme és una entitat acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge” i, per tant, els donatius fets poden beneficiar-se dels incentius fiscals establerts a l’article 19 i 20 d’aquesta Llei.

Si ens fa arribar les seves dades fiscals, li farem arribar el certificat fiscal corresponent d’acord amb el que s’estableix a l’article 24 de l’esmentada llei.

Per a qualsevol dubte o aportació pot contactar amb nosaltres amb l’adreça de correu: vullcolaborar@fundaciomaresme.cat.

Una altra manera de col·laborar amb les finalitats, activitats i serveis de la Fundació és escrivint un testament fent-nos beneficiaris d’un llegat.

Més informació

Reflexions i informacions:

  • És recomanable de fer testament perquè és un procediment ràpid, senzill i barat. I és útil per decidir què vols fer del teu patrimoni i evites problemes als familiars i persones properes.
  • Dins dels tipus de testament possible, es recomana el testament obert (davant de notari).
  • El testament o la darrera voluntat es pot canviar tantes vegades com es vulgui.
  • A l’herència, així ho determina la llei, sempre hi ha d’haver una part per a legítima dels beneficiaris. Hi ha una altra part que s’anomena de lliure disposició, en que qui fa el testament pot llegar a qui vulgui, familiar o no, persona física o jurídica, amb tota llibertat.
  • Persones jurídiques per testar-hi a favor ho poden ser institucions públiques i privades i evidentment hi són incloses les ONG i les entitats d’iniciativa social i sense afany de lucre, com ho és la Fundació El Maresme.
  • Es poden llegar coses concretes com immobles, joies, obres d’art.. o coses genèriques com per exemple un percentatge del patrimoni, diners o accions.
  • Sempre respectant els drets dels hereus forçosos.
  • Fins i tot es pot llegar a més d’una organització.
  • Les entitats sense afany de lucre no estan subjectes a l’impost de successions i donacions i respecte al llegat o herència estan exemptes en l’impost de societats.

Petita guia de recomanacions i passos a seguir:

  1. Parla amb la parella o amb una persona de confiança sobre el teu desig de fer testament i del què hi vols fer constar.
  1. Demana’ns tota la informació que vulguis. Visita’ns, consulta la nostra web, les nostres memòries, pregunta’ns tot el que necessitis saber. T’explicarem com la teva contribució pot ajudar a desenvolupar els nostres projectes i activitats. Demana’ns també tota la informació legal que requereixis.
  1. Consulta-ho als serveis jurídics que vulguis, si ho consideres necessari i oportú.
  1. Visita el notari per sol•licitar-li que redacti el testament incloent la quantitat o el tipus de llegat que vols fer-nos i inclou-hi les nostres dades legals (indicant-hi el CIF, domicili i la escriptura de constitució de la Fundació).

Pots estar segur que la seva voluntat serà coneguda i respectada ja que un dels tràmits obligats que té el notari és el de donar-ne coneixement al Registre General d’Actes de Darrera Voluntat. També es convenient que la persona de confiança que determini en tingui coneixement.

És interessant, per altra banda, de que si ens fa beneficiaris d’un llegat, ens n’informi, així ens ajudarà a planificar el nostre futur. No cal que ens digui què ni quina quantitat ha decidit de donar-nos.

Posi’s en contacte amb nosaltres a vullcolaborar@fundaciomaresme.cat.