PARTICIPA EN EL CONCURS DE DIBUIX “EL SOL”

Estem molt engrescats en la celebració d’enguany del 10è aniversari del Servei de Teràpia Ocupacional Pere Parera i us en volem fer partícips!!! Busquem el sol del 10è aniversari i, pel disseny del dibuix, demanem la col·laboració dels diferents centres per trobar-lo!!!

Participants: usuaris de la Fundació. Cada departament pot presentar totes les propostes que vulgui, però només una per usuari.

Característiques del dibuix: el dibuix ha de ser d’un sol (no calen altres elements), que pot estar pintat a mà o a través d’un programa informàtic (persones amb dificultat motriu). S’ha de presentar en un full DINA-4 (no doblegueu els fulls). Darrera del dibuix hi heu de fer constar un pseudònim i el nom del centre i, en un sobre a part, el llistat dels usuaris i els seus pseudònims.

Termini i forma de presentació: podeu fer arribar els dibuixos per correu intern a l’atenció de Marta Coll del 2 al 18 d’abril. El 23 d’abril notificarem qui és el guanyador i en farem ressò al web de la Fundació.

Jurat: el jurat estarà format pels integrants de la comissió dels actes del 10è aniversari.

Premis: entre tots els participants sortejarem el sol actual del Pere Parera fet de paper maixé a l’ocupació artesania. El guanyador també rebrà un sol de paper maixé i publicarem el seu dibuix juntament amb el seu nom a la web de la Fundació .

El sol guanyador també serà el que estamparem en el detall que regalarem el dia de la Festa del 10è aniversari, i el farem servir de segell per a les cartes internes durant aquest any.

GRÀCIES, COMPANYS!!!