El CDIAP del Maresme se suma a la UCCAP per reclamar al nou govern que no oblidi les necessitats de la petita infància en el Dia de l’Atenció Precoç

  • Més de 1.300 professionals de la xarxa d’Atenció Precoç de Catalunya van atendre l’any passat 50.291 infants i les seves famílies, un 7% més que l’any 2022. 
  • El pròxim diumenge 16 de juny és el Dia de l’Atenció Precoç, una data que busca visibilitzar la petita infància amb necessitat de suport en el desenvolupament. 
  • En aquest marc la UCCAP llença la campanya ‘El meu amic inVISIBLE’ / ‘La meva amiga inVISIBLE’, de la qual CDIAP del Maresme n’és la imatge. Amb ella es vol donar visibilitat a la petita infància amb necessitats de suport en el seu desenvolupament i la tasca dels serveis i professionals que vetllen pel benestar integral dels infants en els seus primers sis anys de vida i les seves famílies.

La Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP) reclama al Govern que es configuri després de les eleccions del passat 12 de maig que no oblidi les necessitats de la petita infància pocs dies abans del Dia de l’Atenció Precoç. L’entitat insta als equips responsables de la legislatura vinent a tenir en compte les reivindicacions del sector en l’assistència a la petita infància amb problemes en el desenvolupament i les seves famílies.

Si bé el darrer mandat ha significat un augment d’hores d’atenció, l’entitat vol que aquest camí de millora s’intensifiqui i no s’aturi malgrat el canvi de Govern. Per això, reivindica continuar amb l’actualització de la dotació de recursos, millorar les condicions laborals dels professionals, disminuir la saturació dels serveis i augmentar l’activitat de prevenció i detecció, així com les activitats adreçades al suport a la criança.

Les principals demandes
Els CDIAPS de la UCCAP, entre ells, el CDIAP del Maresme, reclamen a les institucions a treballar cap a un sistema d’atenció precoç avançat i integral de suport al desenvolupament infantil per posar al centre als infants i les seves famílies vetllant pel seu benestar global i la garantia dels seus drets.

A més, demanen una gestió interdepartamental de l’atenció precoç, amb la participació coordinada dels departaments de Drets Socials, Salut i Educació de la Generalitat de Catalunya, amb la vocació d’establir un accés àgil i coordinat d’entrada a la xarxa pública d’atenció precoç, a tots els infants i les famílies que ho necessitin durant aquest període vital, que pot definir les oportunitats futures d’una persona.

També reclamen més inversió per part de les administracions públiques en polítiques actives de protecció, promoció i prevenció en salut mental de la població al llarg de tot el curs de la vida, sobretot durant la primera infància, de tal manera que posi èmfasi en períodes clau com és la criança i, també, la cura dels cuidadors principals, cosa que facilitarà la qualitat de l’atenció a l’infant i la seva família.

Dades assistencials.
Durant l’any 2023, la xarxa d’Atenció Precoç de Catalunya va atendre un total de 50.291 infants d’entre 0 i 6 anys; una xifra que suposa un 7% més que l’any 2022 i un 308% més que fa una dècada. Aquesta xarxa està formada per 1.473 professionals –entre els quals hi ha dels àmbits de la psicologia, pedagogia, logopèdia, fisioteràpia, neuropediatria, psicomotricitat i treball social–, que ofereixen una atenció integral als infants i a les seves famílies des dels 100 centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) distribuïts per tota Catalunya.

Els principals motius de consulta als CDIAP durant l’any 2023 van ser les dificultats en l’adquisició del llenguatge –18,5%–, els trastorns de relació i comunicació –18,5%–, els retards de desenvolupament motor (11,1%) i les dificultats de regulació i en el comportament –7,2%–. Val a dir que els diagnòstics de trastorn de relació i comunicació han augmentat un 11% respecte al 2022 i que més de la meitat d’aquests diagnòstics són d’infants amb autisme.

El Dia de l’Atenció Precoç.
La UCCAP vol aprofitar que diumenge 16 de juny és el Dia de l’Atenció Precoç per fer arribar el seu missatge, sensibilitzar la societat i reclamar les millores per als serveis que ofereixen els CDIAP. Per aquest motiu, ha llançat la campanya ‘El meu amic inVISIBLE’ / ‘La meva amiga inVISIBLE’, de la qual el CDIAP del Maresme n’és la imatge. Vol donar visibilitat a la petita infància amb necessitats de suport en el seu desenvolupament i la tasca dels serveis i professionals que vetllen pel benestar integral dels infants en els seus primers sis anys de vida i les seves famílies.

La campanya compta amb imatges de professionals, famílies i infants reals que s’han prestat a fer-se visibles en els elements gràfics i audiovisuals que il·lustren tots els materials.

Sobre l’atenció precoç.
L’atenció precoç és aquell conjunt de serveis que a Catalunya presten els CDIAP (Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç), per oferir atenció preventiva o terapèutica als infants amb dificultats o trastorns en el desenvolupament, des de la concepció fins als sis anys, com a màxim, i a les seves famílies.

La UCCAP ha mostrat, en els seus informes sobre la situació actual de l’atenció precoç a Catalunya, un increment del 244% de les famílies usuàries en la darrera dècada, a més de fer palesa la pressió assistencial amb la qual treballen els serveis d’atenció precoç a Catalunya.