RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS – Carta de serveis

Fem recollida de:

   • Envasos i plàstics
   • Orgànica vegetal
   • Paper i cartró
   • Taps de plàstic 
   • Oli vegetal
   • Rebuig

De quins beneficis pots gaudir?

   • Garantim preus inferiors als serveis de recollida municipal
   • Preu tancat a l’inici del servei: Saps el que pagaràs
   • Flexibilitat en el pagament
   • Recollida porta a porta
   • Servei net i d’atenció personalitzada
   • Elecció pel client en el dia de recollida i en la periodicitat (sota valoració)

Estem homologats per l’Agència Catalana de Residus amb el els codis de transportistes T-3596 i T-4495.

Els residus queden gestionats i tractats per Recumas S.L. (E-203.96 / E-1226.11), per RVV, SL (E-1302-12) i per ACS Recycling de Catalunya, SL (E-1508.14/ T-4618).