La Fundació El Maresme compta amb un Itinerari Formatiu Específic (IFE) en l’especialitat d’Auxiliar de Cura d’Animals i Espais Verds. 

La finalitat d’aquests ensenyaments és que l’alumnat incrementi l’autonomia personal i assoleixi les competències professionals que facilitin la transició a la vida adulta i a la inclusió social i laboral.

Són ensenyaments professionals que s’adrecen a alumnat amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir atenció educativa a l’etapa postobligaròria.

Poden accedir-hi els joves d’aquest perfil que tinguin un mínim de 16 anys i un màxim de 20 anys l’any natural de l’inici de l’itinerari,

Què són els Itineraris Formatius Específics?

IFE Fundació el Maresme_què són els IFES

Què oferim a l’IFE de la Fundació el Maresme?

CONTACTE

Adreça: Carrer Galícia 191, 08303 Mataró

Mail: ife@fundaciomaresme.cat

Telèfons: 628.47.62.95 / 93 790 47 48

Horari d’atenció: 8:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00