Aquest curs 22-23, la Fundació el Maresme s’estrena amb una oferta formativa inexistent a Mataró: Itinerari Formatiu Específic (IFE) en l’especialitat d’Auxiliar de Cura d’Animals i Espais Verds.

La finalitat d’aquests ensenyaments és que l’alumnat incrementi l’autonomia personal i assoleixi les competències professionals que facilitin la transició a la vida adulta i a la inclusió social i laboral. Accediu a més informació: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/ife/

Què són els Itineraris Formatius Específics?

IFE Fundació el Maresme_què són els IFES

Què oferim a l’IFE de la Fundació el Maresme?

LLoc i contacte - IFE de la Fundació el Maresme

Adreça formació IFE Fundació el maresme

  • A dia 2 de juny de 2022 es va fer el sorteig amb les puntuacions d’empat i es va publicar novament a la web abans de les 18h.
  • Entre el 3 i el 7 de juny de 2022 es va obrir un període d’al·legacions al nostre centre.
  • La publicació de la llista d’alumnat admès es va fer el dilluns 13 de juny de 2022 en aquesta mateixa web.