Imagen_web_DICE_2021_bbva_ceo maresme

LA CONVOCATÒRIA “DICE BBVA-AEDIS” IMPULSA EL NOU SERVEI DE RESTAURACIÓ SOSTENIBLE AMB COMPROMÍS SOCIAL DE LA FUNDACIÓ CEO DEL MARESME

La convocatòria 2021 del “DICE (DISCAPACIDAD, INNOVACIÓN, CALIDAD Y EMPLEO) BBVA-AEDIS ha atorgat una subvenció a la Fundació CEO del Maresme de 22.500€ per impulsar el desenvolupament d’un nou servei de restauració sostenible amb compromís social a la ciutat de Mataró.

La creació d’aquesta nova línia d’activitat econòmica respòn a la voluntat de crear i mantenir nous llocs de treball en el centre especial de treball per a persones en situació de vulnerabilitat, com són les persones amb discapacitat intel·lectual. Alhora, aquest nou projecte vol contribuir a la transformació social, cultural, econòmica i ambiental del territori.

Els objectius específics del projecte són:

1.- Mantenir i crear ocupació sostenible per a persones amb discapacitat intel·lectual d’especials dificultats.

2.- Crear una nova línia de negoci: desenvolupar activitats vinculades amb el sector de la restauració des de l’àmbit comunitari, en cooperació amb el territori, amb l’administració pública i amb el teixit empresarial.

Agraïm l’existència de subvencions com la del “DICE BBVA-AEDIS”, ja que possibiliten que les entitats de tercer sector social puguem impulsar projectes econòmics que permeten avançar cap a una economia més verda, més inclusiva i al servei de les persones. En el nostre cas, permetrà la formació i contractació de persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de la restauració.