SENSE UN AUGMENT DE LES SUBVENCIONS PERILLA LA VIABILITAT DEL SECTOR

Des de la Fundació el Maresme celebrem l’augment del 22,4% del Salari Mínim Interprofessional (SMI), en vigor a partir d’aquest mes de gener, però alertem que si aquesta pujada no ve acompanyada d’un augment de les subvencions públiques, perilla la viabilitat del sector.

La Fundació, com la resta d’entitats de Tercer Sector, en no tenir afany de lucre, no podem repercutir aquest augment salarial en el client final. De fet, gran part dels nostres clients són administracions públiques que ens adjudiquen al nostre centre especial de treball, el CEO del Maresme, feines com la de jardineria i neteja de carrers. En aquest sentit, des de la Fundació demanem que s’actualitzin aquests contractes.

Per aquest motiu, la Fundació se suma a les demandes del Tercer Sector denunciant aquesta situació i incidint i exigint al President de la Generalitat, al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i a la Ministra de Treball del Gobierno de España, les administracions amb competències en aquest àmbit, que ens donin una solució.

Greu situació financera dels Centres Especials de Treball a causa de l’actual model de finançament i la situació d’exclusió del mercat laboral per a la majoria de persones amb discapacitat amb especials dificultats que treballen en el CETs. Actualment, els Centres Especials de Treball catalans donen feina a 9.500 persones amb discapacitat  d’especial dificultat, i en concret el CEO del Maresme a més de 200 persones de la comarca, les quals tenen una remuneració corresponent al SMI. Les persones amb discapacitat intel·lectual són empleats que per llei haurien de tenir un 50% del sou subvencionat, però no sempre és així.

Davant d’un model que subvenciona la productivitat per garantir l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu, un increment de l’SMI incrementa el llindar d’ocupabilitat i, si es volen mantenir aquests llocs de feina, és imprescindible incrementar el percentatge del 50% al 75% de l’SMI de subvenció per recuperar l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu, que representaria una dotació pressupostaria addicional d’aproximadament 30 milions d’euros a Catalunya.

És una situació greu que ja s’ha constatat que provocarà pressupostos negatius i tancaments amb pèrdues substancials en quasi la totalitat dels CETs que atenen majoritàriament a persones amb discapacitat amb especials dificultats. Aquestes entitats no podrem fer efectiu l’increment de l’SMI a 900 € i la major part dels treballadors amb discapacitat amb especials dificultats de Catalunya estan en risc.