MILLORES EN EL FINANÇAMENT, PERÒ SENSE ARRIBAR ALS MÍNIMS EXIGIBLES

Després de 5 mobilitzacions del sector de la discapacitat i especials dificultats durant la primera meitat d’any davant la falta de finançament públic des de fa una dècada, les Administracions han donat resposta a les demandes exigides per la unió de forces de tot el sector. Des de l’Estat s’ha aprovat una subvenció addicional del 5% destinada al manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat amb especials dificultats als Centres Especials de Treball. Per la seva banda, la Generalitat ha manifestat que durà a terme un mínim increment de les tarifes dels mòduls assistencials.

Molt camí per recórrer. La Fundació el Maresme aplaudeix aquestes millores, però amb certa satisfacció ja que afirma que no s’ha arribat als mínims exigibles. La Fundació el Maresme continuarà exigint solucions fins que els governs aportin els recursos necessaris per continuar garantint les mateixes oportunitats per tothom.

Èxit de les mobilitzacions. La Fundació el Maresme agraeix a famílies, treballadors i treballadores, i persones ateses la implicació i l’esforç realitzat durant tots aquests mesos participant i donant suport a totes i cadascuna de les mobilitzacions per denunciar i criticar la crisi que pateix el sector des de fa 10 anys, context que va empitjorar amb la impossibilitat d’assumir l’augment del salari mínim interprofessional decretat sense una subvenció addicional per part dels Governs.

Què exigim:

GENERALITAT DE CATALUNYA

  • La concreció de solucions urgents i dotar els recursos necessaris que permetin: arribar al 75% de l’SMI de subvenció per les persones amb especials dificultats que treballen en centres especials de treball (CETs); Incrementar les tarifes de finançament dels serveis d’atenció; Promoure i recolzar nous models per donar atenció a l’envelliment prematur de persones amb discapacitat intel·lectual; i una Aposta clara i estable d’ajudes a les inversions.
  • Seguretat i estabilitat en el finançament: tenir una planificació plurianual del finançament i acabar amb els retards en els pagaments.

GOVERN DE L’ESTAT

  • Que el sistema de repartiment dels fons estatals per als CETs es faci en funció del número de treballadors de cada comunitat autònoma en lloc de fer-ho en base a criteris generalistes com fins ara. Cal incrementar els recursos per CET que es destinen a Catalunya ja que té el 23% de les persones amb discapacitat que treballen a CET del conjunt de l’estat, però només rep el 16% dels recursos (aquest 23% arriba al 27% si ho parlem en termes de persones amb especials dificultats).