Entrades

CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha contractat els serveis professionals de Jardineria del CEO del Maresme.  El conveni es va formalitzar el passat 29 d’octubre, amb el president de la Fundació el Maresme, el Sr. Josep Morgades, i l’Alcaldessa de l’Ajuntament , la Sra. Rosa Pou.

El contracte inclou la realització del servei de manteniment i conservació dels parcs , jardins i zones verdes del viari urbà del terme municipal de Caldes d’Estrac durant dos anys, amb possibilitat de pròrroga any a any fins a un màxim de dos anys més.

Per a la seva execució, hi participaran dues brigades del Servei de Jardineria del CEO un dia a la setmana durant el mesos d’hivern i tres dies durant els mesos d’estiu. Les brigades, inicialment, estaran  formades per un monitor i un peó.

Agraïm a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac la confiança dipositada en la nostra entitat i el seu compromís en la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual de la nostra comarca.