visita puig i cadafalch

L’INSTITUT PUIG I CADAFALCH S’INTERESSA PEL SERVEI DE FORMACIÓ I D’INSERCIÓ

Dijous passat, 14 de març, el nostre Servei de Formació i d’Inserció (SEFI) a l’empresa ordinària va rebre la visita dels alumnes del Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social del Instituto Puig i Cadafalch,,ca,Vinieron a conocer est servicio,,ca,ya que dentro del ciclo tienen una asignatura que se llama Integración Laboral,,ca,y querían saber cómo trabajamos este,,ca,para,,fr,mbit,,en,con las personas con discapacidad,,ca,inteligencia,,en,Desde el SEFI se explicó los rasgos generales de,,ca,el servicio y en concreto el,,ca,trabajo con,,ca,apoyo,,ca,unos alumnos v,,ca,an explicar su experiencia en cuanto a su proceso de integración laboral,,ca,dentro de la empresa ordinaria.,,ca.

Van venir a conèixer aques servei, ja que dins el cicle tenen una assignatura que es diu Integració Laboral, i volien saber com treballem aquest àmbit amb les persones amb discapacitat intel·intelectual.

Des del SEFI es va explicar els trets generals del servei i en concret el Treball amb Suport. Així mateix, uns alumnes van explicar la seva experiència pel que fa al seu procés d’integració laboral dins l’empresa ordinària.