DADES DE CONTACTE DELS CENTRES I SERVEIS DE LA FUNDACIÓ EL MARESME

SERVEIS DE TERÀPIA OCUPACIONAL – LES SURERES

Riu Segre, 25

08304 – Mataró

93 799 58 38

E-mail: cosureres@fundaciomaresme.cat