GRUP BBVA AMB LA INSERCIÓ LABORAL

CatalunyaCaixa, entitat que forma part del Grup BBVA, col·laborarà amb la Fundació el Maresme per impulsar la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual al seu Centre Especial de Treball, CEO del Maresme. En concret, CX ha seleccionat el projecte de l’àrea de Recollida Selectiva de Residus, centrat en la recollida i transport de residus per a Pimes, per dotar-lo amb un ajut de 50.000 euros que permetrà l’ampliació tant de personal com de servei.El 2012, des de la Fundació vam posar en marxa el servei de recollida porta a porta i transport de residus valorables al mercat per a Pimes, inicialment amb 4 treballadors amb discapacitat intel·lectual. En els tres anys posteriors el servei s’ha anat reorientant i adaptant en funció de les necessitats del mercat per consolidar-lo, ampliant les vies de negoci amb la recollida d’oli domèstic usat i objectes voluminosos. Amb tot, s’han anat creant nous grups de treball fins arribar als 16 treballadors a jornada completa.

Ara, amb la col·laboració del Grup BBVA s’impulsaran dues vies més de negoci en aquest servei. Es tracta de la recollida de documentació confidencial, per a la seva destrucció certificada, i d’aparells elèctrics i electrònics. A més, es consolidarà la línia de recollida d’oli domèstic usat, ampliant la zona d’actuació a 10 municipis de la comarca del Maresme.

Gràcies a les dues noves opcions de negoci, s’espera arribar a 19 persones contractades en jornada completa, totes elles amb discapacitat intel·lectual superior al 33% i en risc d’exclusió social. Aquesta acció permet que aquests treballadors tinguin una vida independent i puguin desenvolupar el seu projecte de qualitat de vida, alhora que promou la seva inclusió com a ciutadans de ple dret en una societat més justa i solidària.

Es calcula que el projecte assolirà la fita de les 1000 empreses clients i, amb tot, es podrà augmentar la quantitat anual de residus recollits, que actualment és d’unes 450 tones.

La signatura del conveni que ratifica aquesta col·laboració va tenir lloc ahir a la seu de la Fundació amb el director gerent de la Fundació el Maresme, Sr. Albert Vidal, i el director de Zona de CatalunyaCaixa a la Catalunya nord, Sr. Quim Soler.

La selecció del projecte de la Fundació El Maresme per part de CatalunyaCaixa

El projecte de la Fundació el Maresme ha estat seleccionat per CX a partir de l’avaluació del compliment d’uns paràmetres que l’entitat aplica per a determinar la idoneïtat de projectes, d’acord amb la seva visió i valors.

En aquest sentit, el projecte dóna resposta a una necessitat social d’una importància rellevant, com és la preservació i creació de llocs de treball de persones amb discapacitat, alhora que afavoreix el desenvolupament del territori.

El projecte encaixa perfectament en la filosofia de banca de proximitat, en què CatalunyaCaixa col·labora amb entitats arrelades al territori que fan una gran tasca social d’actuació local.

Per a la seva selecció també s’ha destacat l’actuació socialment eficient de la Fundació el Maresme, la seva capacitat d’influència pel que fa a la sensibilització social i la possibilitat d’actuar de catalitzador d’altres iniciatives en aquest mateix àmbit, que podrien transcendir a d’altres zones.