“Sempre en camí”. Memòria Anual 2023 de la Fundació el Maresme

Ens il.lusiona poder compartir amb vosaltres la Memòria anual del 2023 de l’Entitat.

En ella hi trobareu un resum de les principals activitats i fites assolides durant el 2023, així com testimonis, el balanç social i comptable, i els reptes que tenim per endavant durant aquest 2024.

Durant el 2023, la Fundació el Maresme hem organitzat i impulsat projectes i activitats que han marcat un impacte significatiu en la societat. Des de la coorganització de programes d’investigació i recerca en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual i la salut mental, a un creixement del 44% -respecte a l’any anterior -, pel que fa a la inserció laboral del col·lectiu a l’empresa ordinària, l’impuls d’iniciatives inspiradores, com el tancament del Marc Estratègic 2022 amb prop de 600 accions i l’arrencada d’un nou Marc Estratègic 2028 i, en definitiva, el treball incansable per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat del Maresme i les seves famílies. Tot des del seu compromís amb la comunitat i l’entorn i la cooperació amb el territori.

Així mateix, la Memòria anual del 2023 no només reflexa els èxits assolits, sinó també el balanç social, el balanç comptable i les seves accions en matèria de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), destacant l’obligació de rendir comptes i la seva voluntat de millora contínua.

Amb la mirada posada en l’horitzó, des de la Fundació el Maresme abordem el 2024 amb determinació i esperança. Amb nous reptes per afrontar i més vides per transformar, l’organització reafirma el seu compromís inquebrantable amb la missió de promoure la inclusió i el benestar a través de la innovació, el progrés continu i l’adaptació a les noves necessitats socials.

Des de la Fundació El Maresme agraïm la intercooperació i suport que rebem, any rere any, de tots els agents del territori: a les persones ateses, treballadores i voluntàries; a les AFA’S i famílies; a les empreses, administracions públiques i entitats que contracten serveis, persones, ens patrocinen i ens fan donatius; als centres educatius col·laboradors, a les entitats de les quals formem part… En definitiva, a totes les associacions, serveis, mitjans de comunicació i persones que se sumen i creen sinegies amb la nostra Entitat per fer de la  societat un entorn més inclusiu i normalitzador.