BANKIA AJUDA LA FUNDACIÓ A PROMOURE LA INSERCIÓ LABORAL

La Fundació és una de les sis ONG catalanes escollides per BANKIA per promoure la inserció laboral. La Fundació el Maresme ha rebut 9.585,20€ els quals destinarà al desenvolupament de programes del Servei de Formació i Inserció (SEFI).
Aquest any BANKIA col·labora amb més de 52 ONG distribuïdes per tot el territori nacional. El foment de treball entre persones amb discapacitat intel•lectual és un dels objectius prioritaris de BANKIA dins les seves polítiques de responsabilitat social.