La Fundació el Maresme millora l’accessibilitat de diferents serveis gràcies a una subvenció de la Fundación ONCE

La Fundació El Maresme ha millorar l’accessibilitat de diferents serveis ubicats al carrer Galícia de Mataró gràcies a la concessió de 15.300€  mitjançant la subvenció “Plan de Prioridades “PIR” de la Fundación ONCE”. El recinte té uns 48.000 m2 i concentra un gran moviment de trànsit de persones. Cada dia hi accedeixen més de 400 persones, entre professionals i persones ateses.

Fins a la data, el recinte comptava amb un accés per a vehicles i unes escales per a les persones vianants.

Per tal de facilitar l’accés de les persones amb mobilitat reduïda, s’ha construït una rampa adaptada segons la normativa d’accessibilitat. A l’entrada de la parcel·la s’ha projectat un clos que assegura tant la protecció del recinte com la visualització del col·lectiu i l’entitat.

El projecte també ha comptat amb el finançament del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, dins la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials.