MANIPULATS – Carta de serveis

L’Àrea de manipulats està especialitzada en processos productius manuals i semi automatitzats en el que predomina la mà d’obra. Realitzem tot tipus de manipulacions industrials adaptades a les necessitats i particularitats de cada client, oferint un servei a mida, timmings, qualitat, i un preu competitiu.

Les manipulacions més habituals que realitzem són les següents:

 • Muntatges elèctrics com cablejat per màquines de cafè, il·luminació d’interior com leds o ulls de bou i focus d’exterior.
 • Muntatges de caixes estanques.
 • Frontisses de vaivé, per portes amb tancat automàtic.
 • Packaging, etiquetat i embassats de tot tipus de productes o materials amb control de qualitat.
 • Soldats per termofusió i soldats per ultrasons
 • Retractilats i enfaixats amb túnel retràctil.
 • Elaboració de bustiada i preparació de correu: ensobrar cartes i catàlegs.
 • Manipulacions tèxtils.
 • Elaboració de mostraris.
 • Manipulats en fusta.
 • Qualsevol manipulat inclosos aquells que requereixen una automatització senzilla.
 • Destrucció de documents certificada.
 • Transport i emmagatzematge.

També ens  traslladem amb els nostres treballadors a l’empresa del client, per desenvolupar diferents fases del procés productiu.

Recursos propis:

 • 2.500m2 de magatzem, instal·lacions preparades per a gran volum de mercaderies.
 • Moll de càrrega amb plataforma ajustable.
 • Maquinària necessària per manipulacions industrials (cintes transportadores, precintadores automàtiques, soldadores i forns retràctils, transpalets, etc)

logo del bar del cafè nou_ceo del maresmeCDIAP_40 ANYS_vA