SERVEIS AFECTATS DAVANT L’ESTAT D’ALARMA PEL COVID19

Seguint les indicacions de l’estat d’alarma decretades per l’Estat, la Fundació el Maresme ha establert les mesures organitzatives de contingència necessàries per protegir la salut dels ciutadans i les ciutadanes així com de les pròpies persones treballadores i, alhora, garantir en la mesura del possible la prestació de serveis d’atenció essencials. Per aquest motiu, la Fundació el Maresme compta amb una comissió especifíca per gestionar i coordinar tant la informació que ens arriba des de les autoritats sanitàries com els canvis organitzatius derivats de la pandèmia.

En tant que estem considerats un servei sociosanitari, l’administració pública pot ordenar-nos i utilitzar recursos nostres per destinar-los on ella consideri oportú per la millora de l’actual crisi.

A data de 16 de març i durant un termini de 15 dies o tan aviat les autoritats sanitàries considerin controlada la pandèmia, aquesta és la situació actual dels centres i serveis de la Fundació el Maresme davant l’estat d’alarma decretat:

1.Romanen tancats per ordre de l’Administració:
– Escola
– Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP): informació específica aquí
– Servei de Centre diürn d’Atenció Especialitzada (CAE)
– Centres Ocupacionals de Treball – Servei  Ocupacional d’Inserció (SOI)
– Accions formatives del Servei de Formació i d’Inserció (SEFI).
– RESPIR

2- Serveis oberts, seguint el protocol de mesures d’autoprotecció adreçades als professionals per a l’atenció de les persones en situació de dependència :
– Llars residència: per tal de garantir l’atenció 24 h habitual, hem organitzat la reubicació de professionals de l’Entitat que treballen en serveis suspesos per cobrir les necessitats dels serveis residencials o d’atenció domiciliària essencial.
– Residència Llar Santa Maria: estem seguint el protocol fixat per Benestar Social per tal d’informar diàriament de la situació de salut de les persones residents i de l’equip de professionals d’atenció.
– Servei d’Acompanyament i Suport a la Vida Independent (SASVI)

3- Serveis oberts a l’espera d’indicacions sobre l’actual “estat d’alarma”:
– Centre Especial de Treball, CEO del Maresme: actualment operatiu amb serveis mínims.
– Serveis centrals (oficines): servei telefònic garantit i la resta de serveis operatius telemàticament.

Davant de qualsevol dubte, podeu trucar-nos al 93 790 47 78 o bé escriure’ns un correu electrònic a fundaciomaresme@fundaciomaresme.cat