NOVA FURGONETA PER AL PERE PARERA

Gràcies a la subvenció de 15.000€ per part de la Fundación Once, el Servei de Teràpia Ocupacional Pere Parera compta amb una nova furgoneta adaptada que permet als usuaris amb mobilitat reduïda incorporar-se en les activitats exteriors que es realitzen en el centre, tals com:

  • L’activitat d’horta: hi ha un grup que, un cop a la setmana, realitza tasques d’horticultura en un espai agrari.
  • L’activitat setmanal de piscina que es realitza a la localitat de Mataró.
  • L’activitat de reciclatge: varis usuaris i usuàries s’adrecen un cop per setmana al centre de reciclatge del municipi
  • L’activitat de cuina: per realitzar aquesta activitat, el grup assignat marxa a comprar els ingredients.
  • Diferents sortides al llarg de l’any relacionades amb els temes en els quals es treballi amb els usuaris o bé per la celebració d’alguna festivitat, com Sant Jordi, Carnestoltes, la fira d’atraccions, activitats culturals, etc.
  • Activitats d’intercanvi periòdiques que es realitzen amb altres centres de la Fundació el Maresme.