PACTE DEL TERCER SECTOR SOCIAL

El dimarts dia 20 de desembre, a les 18 h al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Mataró, 17 entitats socials de Mataró van signar el Pacte del Tercer Sector Social amb l’Ajuntament de Mataró.

La Fundació el Maresme és una de les entitats socials d’atenció a les persones integrants del Consell de Benestar i, per tant, ha format part de la comissió redactora del Pacte així com, també, s’ha adherit al mateix i formarà part de la comissió tècnica de seguiment.

El Pacte del Tercer Sector Social vol ser un pas endavant per enfortir les accions que fan les entitats que treballen en l’atenció a les persones, recolzar la tasca diària d’aquestes entitats i millorar l’eficiència dels recursos que es destinen als col·lectius més desfavorits. És un compromís per dissenyar de forma conjunta les polítiques de cohesió social de la ciutat.