Tag Archive for: sexualitat

LA FUNDACIÓ EL MARESME COMPTA AMB UNA NOVA “GUIA DE BONES PRÀCTIQUES EN INTIMITAT”

La Fundació el Maresme fa temps que reflexiona i treballa sobre el dret a la intimitat de les persones ateses. De fet, la intimitat ha estat el dret treballat durant tot aquest 2021 pel Grup Motor de Drets del Centre Especial de Treball de la Fundació el Maresme. En el marc d’aquest programa, l’Entitat ha redactat una “Guia de bones pràctiques en intimitat”, elaborada entre persones ateses, treballadores i famílies, partint d’una formació inicial i amb l’assessorament d’una psicòloga especialista en sexualitat en l’àmbit de la discapacitat, Gemma Deulofeu.

jose luis ardura_envelliment actiu comunitari

Per què una guia d’intimitat?  La Fundació el Maresme, com a entitat que treballa amb i per a persones amb discapacitat intel·lectual, sovint necessita tenir accés a allò que es considera més íntim de la persona, la qual cosa fa imprescindible una actitud de màxim respecte i cura per part de qui presta el suport. Per poder fer-ho de manera adequada i millorar l’atenció i acompanyament, la Fundació ha volgut reflexionar de quina manera accedir a la intimitat escoltant les veus implicades, és a dir, l’opinió dels professionals, així com de les persones ateses i les seves famílies, que han participat a través d’enquestes.

“La intimitat m’ajuda a créixer com a persona”, afirma José Luis Ardura, atès al Servei d’Acompanyament a l’Envelliment Comunitari i que ha participat de l’elaboració d’aquest nou recurs.

Aquesta nova guia pretén donar una visió més àmplia en el coneixement i reconeixement dels drets i promoure actituds consensuades per ser un model de referència en l’atenció a les persones amb discapacitat dins la pròpia Entitat”, assegura Mireia Martin, referent en temes d’intimitat i sexeafectivitat de la Fundació el Maresme i qui ha liderat l’elaboració d’aquesta guia.

mireia martin_guia bones pràctiques intimitat

Des de la Fundació el Maresme es parteix de la base que hi ha molts aspectes que poden adquirir la condició d’íntims: la informació, les decisions, les emocions, els pensaments, els objectes… i sobretot qüestions relatives a la sexualitat i al propi cos. Per a la Fundació el Maresme, treballar la sexualitat i l’afectivitat de les persones ateses és una eina necessària per garantir els seus drets i treballar la prevenció a exposar-se a situacions de risc o d’abús.

La “Guia de bones pràctiques en intimitat” també dona consells sobre com fer un bon ús de les xarxes socials i les noves tecnologies.

 

XERRADA SOBRE SEXUALITAT I AFECTIVITAT EN PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Dins el projece “Jo soc dona. Jo decideixo”, el pròxim dimarts, 2 de novembre, a les 18 h, la Fundació el Maresme organitza la xerrada telemàtica“Com atendre, acompanyar i donar suport en sexe-afectivitat a persones amb discapacitat intel·lectual”, a càrrec de Gemma Deulofeu, psicòloga especialista en sexualitat en persones amb i sense discapacitat intel·lectual.

La xerrada és oberta a tots els públics i es realitzarà a través de la plataforma Zoom:

 

 

LA FUNDACIÓ EL MARESME APODERA LES DONES

La incorporació de les dones al món laboral ha estat un dels fenòmens més importants del segle XX. Tot i que s’han fet molts passos importants, encara existeixen perjudicis arrelats a la nostra cultura. La violència de gènere, l’assetjament sexual, la discriminació per raó de gènere, la discriminació salarial, la desocupació femenina més alta, l’encara escassa presència de dones en llocs de responsabilitat política, cultural, social i econòmica o els problemes de gestió del temps entre la vida personal, familiar i laboral mostren com la igualtat plena, efectiva entre dones i homes és encara avui una tasca pendent.

Sense TOTES les dones no hi ha revolució. Per donar visibilitat a l’apoderament de les dones amb discapacitat, el Fundació el Maresme ha elaborat un
vídeo-homenatge dedicat a elles amb tres històries de vida revolucionàries. Històries de vida des de la diversitat i de dones amb molt a dir! L’audiovisual se suma al lema  impulsat des de dincat “Sense TOTES les dones no hi ha revolució” per fer visible els drets de les dones amb discapacitat i reivindicar una societat més inclusiva i més justa on es posi fi a la doble discriminació que sovint pateixen.

La campanya de visualització també contemplava difondre fotografies indivisuals o grupals imitant a la Rosi la Remachadora, un dels símbols més reconeguts per la cultura poular de l’apoderament de les dones.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla d’Igualtat d’Oportunitats. La Fundació el Maresme, arran dels resultats obtinguts en la diagnosi de situació de l’organització en matèria d’igualtat, disposa des de l’any 2017 d’un Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El pla va ser elaborat des del departament de Recursos Humans amb la col·laboració i participació del comitè d’empresa i de tota la plantilla. L’objectiu: fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit de les relacions laborals dins l’organització. L’elaboració d’un codi ètic o de conducta, l’establiment de mecanismes de participació igualitària, l’organització d’accions de sensibilització, la igualtat d’oportunitats en els processos de selecció i formació professional, l’establiment d’un protocol d’avaluació neutra en els processos de promoció interna, i la prevenció i erradicació d’actituds i comportaments sexistes i de riscos laborals per raó de gènere així com l’assegurament de la no discriminació en la retribució salarial són algunes de les mesures que contempla el pla.

Equitat i inclusió. L’Entitat vol ser exemple del seu compromís amb la igualtat, l’equitat i la inclusió laboral: del total de 559 persones contractades en l’actualitat, 317 són dones, de les quals 59 tenen discapacitat intel·lectual. La feminització també es reflexa als salaris, on no hi ha cap discriminació per qüestió de sexe o gènere, així com als càrrecs directius de l’organització, ja que el 56% són ocupats per dones. La Fundació el Maresme també vetlla per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de tota la seva plantilla a través de 4 eixos: flexibilitat en el temps (els horaris laborals s’adapten a les necessitats de cada persona treballadora), flexibilitat laboral (mesures conciliadores més enllà del que diu el conveni), a l’espai (com la possibilitat de treballar des de casa en moments puntuals sempre que no afecti a l’atenció directa) i retributiva (les persones treballadores poden optar a diferents modalitats retributives més enllà del que diu la llei, com els dies de permís retribuïts).

Llenguatge no discriminatori ni sexista: El manual d’estil corporatiu de la Fundació el Maresme inclou un apartat específic de bones pràctiques i usos de la llengua. L’Entitat no admet cap distinció arbitrària respecte a una persona o col·lectivitat per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, condició social, ètnia, ideologia, edat, cultura, religió opció sexual. Sempre es parla de PERSONES, de persones amb discapacitat intel·lectual, mai de discapacitats, i es promou un llenguatge intern i extern igualitari pel que fa als sexes.

Apoderament de la dona amb discapacitat. A finals del 2019, l’Hora Violeta va venir a les oficines centrals de l’Entitat per convidar a la Fundació el Maresme, fent-li un donatiu econòmic, a treballar en favor de l’apoderament de les dones amb disCapacitat. En aquest sentit, durant el 2020 l’Entitat organitzarà un Cicle de xerrades de sensibilització.

Potenciació del treball de la sexualitat i les relacions afectives. La Fundació el Maresme també compta amb una professional experta en sexeafectivitat. Durant aquest 2020, l’organització impulsarà encara més el treball d’assessorament i d’acompanyament i la formació a totes aquelles persones de l’Entitat, incloses les i els professionals que requereixin d’un suport en aquesta temàtica.