ITINERARI FORMATIU FSC INSERTA

El Servei de Formació i Inserció està realitzant un itinerari formatiu en l’àmbit de la Jardineria subvencionat per FSC INSERTA de Fundación ONCE i Fons Social Europeu.

En aquest sentit, del 24 octubre al 17 de novembre del 2016 es va realitzar un Taller d’Habilitats Personals (75h), previ a la formació especialitzada, amb continguts d’Entrenament Cognitiu, Imatge Persona i Recursos de l’Entorn. Hi van participar un total de 12 alumnes.

20161212-taller-habilitats-personals

D’altra banda, el passat 18 de novembre va arrencar el Curs d’Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria (330h), que finalitzarà el 7 de març. Hi estan participant 14 alumnes i s’estan realitzant els següents mòduls formatius:
M1 Operacions bàsiques en vivers y centres de jardineria.
M2 Operacions bàsiques per la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.
M3 Operacions bàsiques para el manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

Al llarg del curs estan previstes visites a empreses i xerrades amb professionals de l’àmbit.

A partir del 8 de març, els alumnes que siguin aptes en la formació podran realitzar un Període de Pràctiques (130h) en una empresa ordinària o en el Centre Especial de Treball.

Des de la Fundació el Maresme agraïm el suport rebut de FSC INSERTA per la realització d’aquest curs, ja que accions formatives d’aquest tipus ben segur que afavoreixen la inserció laboral d’aquest col·lectiu de persones.