collage_xerrada reforma codi civil_fundació el maresme i fundació tutelar del maresme

XERRADA “LA REFORMA DEL CODI CIVIL: DE LA INCAPACITACIÓ AL NOU SISTEMA DE SUPORTS”

Èxit de convocatòria a la xerrada que ahir, Fundació el Maresme i Fundació Tutelar del Maresme vam organitzar sobre “La reforma del Codi Civil: de la incapacitació al nou sistema de suports“, en el marc de la Setmana de les Persones amb disCapacitat.

130 persones, la majoria famílies, van assistir a les ponències de Pep Solé, director de les Fundacions Tutelars de les comarques de Girona i membre de l’Associació Europea de Serveis per a Persones amb disCapacitat (EASPD), i Montserrat Clapés, advocada i especialista en assessorament jurídic en tots els àmbits dels drets del col·lectiu.

La nova llei elimina els conceptes d’incapacitació, tuteles, pretuteles, pàtria potestat i es presenta com una aposta clara per l’establiment de suports i mecanismes d’ajuda, adaptats a cada cas i establerts per la pròpia persona. Posa la persona al centre de les seves pròpies decisions i entén la seva capacitat d’obrar com a quelcom inherent a la seva condició humana i no com a quelcom que es pugui modificar, limitar o substituir.

Durant la xerrada, que es va fer curta, les famílies van poder exposar els seus dubtes i neguits davant els canvis que implica aquesta nova llei.