Infantil

Les activitats proposades a Infantil són activitats pensades com a vehicle de coneixença i respecte a la diversitat. Tots som diferents i únics, amb més o menys dificultats, però alhora tots tenim capacitats i molt en comú.

Taca+santi

1- Presentem en santi

Activitat per conèixer en Santi.

Objectius 

 • Presentar a en Santi perquè es familiaritzin amb ell abans de fer les activitats.

2- Activitats per a treballar amb els contes

Contes d'en Santi

2.1. ACTIVITAT LECTURA DEL CONTE I REFLEXIÓ

Objectius

 • Empatitzar amb la situació en la que es troba en Santi i el seu company Albert.
 • Plantejar més solucions per a en Santi.
 • Identificar les emocions que senten els diferents personatges del conte
 • Prendre consciència d’allò que els costa o allò que se’ls dóna bé.
 • Reflexionar sobre la importància de provar de fer les coses per ells mateixos i tolerar la frustració quan s’equivoquen.
 • Donar rellevància al fet d’ajudar i ser ajudat.

2.2. ORDENAR EL CONTE

Objectius

 • Familiaritzar-se amb el conte “Santi. Ens podem equivocar” i la reflexió que proposa.
 • Reconèixer i ordenar temporalment la història del conte.
 • Recordar i identificar què succeeix a cada làmina del conte creant les explicacions espontàniament.

3- Activitats per a treballar amb les cançons i la música

3.1. TREBALLEM LA CANÇÓ (Infantil)

Objectiu

 • Donar a conèixer en Santi als més petits d’una manera amena i divertida treballant alhora el concepte de la diversitat i la diferència.

3.2. DIFERENTS ESTILS I GUSTOS

Objectiu

 • Reconèixer la mateixa cançó, tot i que l’estil musical sigui diferent. Fer evident que no tots tenim els mateixos gustos.

4- ACTIVITAT: Els sentiments

Objectiu

 • Reconèixer i reflexionar vers els sentiments que inspira el conte d’en Santi.
 • Fomentar l’empatia partint d’aquest treball.
 • Identificar i expressar les emocions, pròpies i dels altres.

5- ACTIVITAT: Fem-ho entre tots

5.1 P-3

Objectius

 • Familiaritzar-se amb el conte “Santi, un nou amic”.
 • Fomentar la cohesió de grup compartint un objectiu comú.
 • Transmetre la idea de que amb l’esforç i el treball entre tots es poden aconseguir coses importants com ajudar a persones amb discapacitat.

5.2. P-4 / P-5

Objectius

 • Familiaritzar-se amb el conte “Santi, un nou amic”.
 • Fomentar la cohesió de grup compartint un objectiu comú.
 • Prendre consciència de la diversitat de gustos i de maneres de fer, de la diversitat
  dins l’aula i de com enriqueix el resultat de l’activitat.
 • Transmetre la idea de que amb l’esforç i el treball entre tots es poden aconseguir coses importants com ajudar a persones amb discapacitat.

6- ACTIVITAT: Podem parlar amb les mans

Objectiu

 • Conèixer altres formes de comunicació que utilitzem i conèixer que hi ha persones que les utilitzen com a comunicació habitual i/o complementària.

7- ACTIVITAT: En Santi i les emocions

Objectiu

 • Parlar sobre les emocions i ajudar a reconèixer-les partint de la cançó “Santi, un nou amic”

8- ACTIVITAT: Joc de les anelles

Objectiu

 • Viure en primera persona l’experiència de tenir avantatges o desavantatges respecte els companys i en com això condiciona el resultat del joc.
 • Reflexionar sobre el perquè uns guanyen i els altres perden.
 • Comparar les dues vivències que proposa el joc i el com s’han sentit.
 • Empatitzar amb aquelles persones que tenen alguna discapacitat o dificultat.

9- Activitats en anglès

 9.1. ACTIVITAT “LET’S MEET SANTI!”

Objectiu

Conèixer el personatge d’en Santi (descripció física i qualitats que representa).

9.2. ACTIVITAT “WE CAN MAKE A MISTAKE”

Objectius

 • Reconèixer les emocions “Happy, Sad i Angry” i familiaritzar-se amb aquest
  vocabulari.
 • Donar importància al fet d’ajudar i ser ajudat.
 • Acceptar l’error i entendre’l com a una oportunitat d’aprenentatge.

10- ACTIVITAT: Qui soc?

Objectiu

 • Familiaritzar-se amb les característiques físiques dels companys.
 • Observar i reconèixer característiques físiques iguals i característiques diferents.
 • Acceptar i respectar els altres.

11- ACTIVITAT: Representació teatral del conte

 Objectius
 • Representar les emocions.
 • Desenvolupar l’expressió corporal i el llenguatge oral.
 • Superar les dificultats que comporta parlar en públic.
 • Valorar i apreciar l’esforç dels companys.

12- ACTIVITAT: Com visc jo el conte

 Objectius
 • Reconèixer les pròpies emocions.
 • Reconèixer les emocions dels altres.
 • Representar gràficament les emocions.

13- ACTIVITAT: Com ens sentim avui?

 Objectius
 • Identificar i verbalitzar les pròpies emocions.

14- ACTIVITAT: Les 7 diferències

En santi - Material pedagògic - Fundació el Maresme
 Objectius
 • Observar atentament per poder copsar les diferències existents entre dues il·lustracions.
 • Promoure la capacitat d’atenció.
 • Mostrar la variabilitat i la diferència des d’una experiència lúdica i entretinguda.

Índex de les activitats

Recursos per a treballar