Curs d'igualtat_Subvenció Treball i Formació TRFO 2022 2023

Contractació de 9 persones de col·lectius vulnerables a través de la subvenció Treball i Formació 202-2023

Des del passat mes de gener i amb un any de durada, la Fundació el Maresme dona oportunitats laborals a 9 persones de col·lectius sensibles, tot gràcies a la concessió de la subvenció Treball i Formació 2022-2023 de la línia TRANS, DLLD i DONA. L’objectiu és millorar l’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat a través d’experiència laboral i una formació d’acompanyament.
Durant el mes de juny ha tingut la primera formació de l’any en competències transversals: “Sensibilització en Igualtat d’Oportunitats”.

La subvenció Treball i Formació s’emmarca dins del programa de Foment a l’Ocupació i té com a finalitat garantir oportunitats laborals a col·lectius vulnerables que tenen dificultats en l’accés i inserció al mercat de laboral. El programa té una durada de 12 mesos, atorgarà experiència laboral a les 9 persones participants. També es realitzaran tres activitats formatives de caràcter transversal dins l’horari laboral: intel·ligència emocional, competències digitals bàsiques i prevenció de riscos laborals.

imatge logos trfo 2022 2023