control facial i temperatura_accés llars gatassa

INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA INTEL·LIGENT D’IDENTIFICACIÓ I CONTROL DIGITAL D’ACCESSOS

La Fundació el Maresme ha posat en marxa la primera fase d’un sistema intel·ligent d’identificació i control digital d’accessos dins el servei d’acolliment residencial de l’Entitat.

Aquest servei es focalitza en donar solució a problemes causats per la crisi de la COVID-19 i en posar en marxa una plataforma per a la presa de dades que permet elaborar patrons de moviment i comportament. Alhora, possibilita un reconeixement facial i de mascareta, i mesura la temperatura. Mitjançant la instal·lació prevenim contagis, a més de poder prendre accions adequades en cas que n’existeixin, fent el monitoratge d’un dels símptomes més freqüents: la temperatura corporal elevada.

Aquesta millora ha estat possible amb el suport d’ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) a través de la subvenció de “Cupons a la competitivitat empresarial (Indústria 4.0) 2020”,

ACCIÓ integrat Horitzontal CAT color