SESSIÓ FORMATIVA DE TIC I DISCAPACITAT A L’ESCOLA VALLDEMIA

El dijous 5 de maig al matí, la pedagoga especialitzada en Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i Sistemes Aumentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC) dels Serveis d’Adults de la Fundació el Maresme, Sandra Delgado, va visitar als alumnes de 4art d’ESO que cursen l’assignatura d’Informàtica de l’escola Valldemia.

Són dos grups d’alumnes que durant el curs desenvolupen aplicacions vàlides per a mòbils i tauletes tàctils. Des de fa ja un curs, aportem la nostra experiència per sensibilitzar als alumnes vers les necessitats de les persones amb diversitat funcional, i l’accés a les noves tecnologies.